Donation List

Thanks for your donation!

Professor Ng Yew Kwang$2000
K..F. Ng$1600
Professor Ang Kok Ping$600
Tan Yong Seng$500
Mr. Low 1000